Selecteer een pagina

Aukje's Zorgaanbod

Praktische en persoonlijke begeleiding op maat

Clienten stop

Op dit moment neem ik geen nieuwe aanvragen aan.

Aanbod

Praktische begeleiding bij u thuis gericht op het kind en het gezin.
Gespecialiseerd in ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en het bieden van maatwerk.

Weten wanneer je kunt loslaten en wanneer je door moet pakken.
Praktische hulpverlening die de taal spreekt van het kind en gezin met een oplossingsgerichte aanpak.

Individuele begeleiding voor kind en volwassene

N

Bieden van een veilige basis

N

Vergroten van zelfvertrouwen

N

Leren omgaan met paniek

N

Inzicht bieden in beperking

N

Verbeteren van communicatieve vaardigheden

N

Leren omgaan met emotie

N

Vergroten van de sociale vaardigheden en van zelfstandigheid

Begeleiding voor ouders

N

Begrijpen van het kind en hoe hier mee om te gaan

N

Bieden van structuur en duidelijkheid

N

Negativiteit ombuigen naar positiviteit

N

Ouderpositie versterken

N

Inzicht in de ouderrol

Werkwijze

In onze begeleiding staat positieve en praktische benadering centraal. 
We benadrukken de sterke kanten van het kind en gezinssysteem door te werken met realistische doelen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot. 
Conflicten maken we bespreekbaar en worden opgelost. Een duidelijke en open communicatie en het bieden van structuur is hierbij belangrijk.

E

Stap 1: Bewustwording en het verduidelijken van de hulpvraag

Hierbij wordt gewerkt aan: wie ben ik, waar ben ik goed in, en waar heb ik hulp bij nodig? We komen er samen achter wat echt belangrijk is en hoe je dit in de praktijk kunt toepassen.

E

Stap 2: Inzicht en acceptatie

We werken onder andere met de methode: “Geef me de 5” van Collete de Bruin. 
Hierbij wordt een taak of situatie duidelijk gemaakt op de volgende vijf aspecten: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe. Met inzet van visuele ondersteuning en het uittekenen van een gesprek, taak of situatie zorgen we voor inzicht, overzicht en duidelijkheid.

E

Stap 3: Eigen keuze en inzet

De hulpvraag wordt omgezet in een begeleidingsplan waarbij de doelen specifiek en meetbaar worden omschreven. De begeleiding ondersteunt stap voor stap het proces van persoonsafhankelijk naar structuurafhankelijk om uiteindelijk zelfstandig te functioneren.

Dit zijn methodes die goed aansluiten bij de manier van werken binnen AZA en haar doelgroep waarmee wordt gewerkt. 

“Geef me de 5” is door Colette de Bruin ontwikkelde methode bij opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Omschreven als ‘Auti-Communicatie’ 

“Geef me de 5” is helpend voor iedereen die duidelijkheid nodig heeft” voor jong en oud. 

Duidelijkheid bieden op 5 aspecten: wie, wat, waar, wanneer en hoe. 

Er word gebruik gemaakt van visuele ondersteuning zoals: pictogrammen, een afspraken schrift en video. 

Het is ook het gevoel van mensen onder woorden brengen, uitleg geven over de emotie en dit terugkoppelen naar de praktijk. Zo word bijvoorbeeld duidelijk waarom het kind schreeuwt of broertjes en zusjes pijn doet en hoe hier mee om te gaan. 

De methode is opgebouwd uit 5 pijlers: 

  1. Autisme begrijpen
  2. Positief contact
  3. Basis rust creëren
  4. Problemen oplossen
  5. Ontwikkeling bevorderen.

‘Niet om te zorgen “voor” mensen maar om te zorgen “dat” mensen zelfstandig kunnen functioneren. 

Met behulp van deze methode kunnen ook verschillende specifieke thema’s worden behandeld zoals: rouw, sociale vaardigheden, seksualiteit, zelfvertrouwen, onderwerpen afsluiten en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Het logo van Aukje’s Zorgaanbod geeft aan dat het leven een puzzel is. Alle puzzelstukjes zijn verschillend, net als ieder mens verschillend is. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en leerpunten. Onze inzet is om op een praktische wijze verbinding te maken tussen alle losse puzzelstukjes waardoor er een geheel ontstaat, met als doel: de situatie duidelijk en voorspelbaar te maken.

Aan het logo hebben meegewerkt: Aukje v/d Heide en Jetske Faber
Het ontwerp is gemaakt door kunstenaar Duve van Boggelen

“bieden van ambulante begeleiding aan jeugd en volwassenen met (vaak) een stoornis in het autisme spectrum”

Bekijk het keurmerk – geaccrediteerd op 25 november 2020 door Woudwijk Zorgadvies.

Onze privacyverklaring kunt u hier vinden

Onze klachten procedure kunt u hier vinden

Op dit moment is er geen wachtlijst

Contact

Aukje’s Zorgaanbod staat voor een positieve benadering waarbij een open structuur en overleg centraal staat.

Aukje van der Heide
Frederik Hendrikstraat 41
8606 EG Sneek
info@aukjeszorgaanbod.nl

KVK: 01110588
AGB: 98098884

 

Contactformulier

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.